Kunnskap er makt. Derfor er alle modellene våre basert på forskning og testede strategier, alt ment for å gi deg nye kunder og bedre synlighet. I en stadig skiftende digital verden har vi funnet en formel som er tidløs.

Som et CRO – markedsføringsbyrå er vi opptatt av trender og konstant utvikling, men det aller viktigste er å forstå din bedriften og målgruppe.
Kundesentrisk tilnærming er avgjørende for hos i FAMM.

Two ways.

One right direction.

I den digitale verden vi lever i idag er det to måter å utføre markedsføring på, begge ment for å gi deg økt salg, men hver og en av dem har en ulik tilnærming med sine fordeler og ulemper. Er du usikker på hvilke retningen som er riktig for din bedrift? Hvorfor ikke bare ta det beste av begge verden..

Inbound

Innholdsmarkedsføring
Sosiale Medier
E-post Markedsføring
Video /Podcast
SEO
CRO

Outbound

Cold Calling
Kalde e-postlister
Nyhetsbev
Tv, Radio & Print
Pop-ups
Banner & Display

Alle bedrifter er ulike med forskjellige målgrupper og utfordringer. Ved hjelp av gode strategier som kombinerer både «inbound» og «outbound», har vi i FAMM funnet den perfekte blandingen, som gir de gode resultatene og hjelper din bedrift i riktig retning.

VÅR MÅTE

DIGITALE STRATEGIER

Som fører deg raskere til dine mål

Å ha en handlingsplan gjør det lettere for å nå målene dine. Digitale strategier optimaliserer effektiviserer selve arbeidsflyten, noe som gir høyere effekt og raskere konvertering. Ved å utnytte kraften av digital innhold og integrere de forskjellige markedsføringskanalene med de mer tradisjonelle, vil virksomheten din komme raskere til toppen, og salget vil øke eksponentielt.

Gir veiledning
Målbare resultater
Økt avkastning

SOSIALE MEDIER

Imponer dine potensielle kunder

A business successful social media presence it’s not just a reflexion of the photos they share. It’s more about analyzing the targeted audiences, measuring reactions and feedback and advertising to the right potential customers. Doing this will help you acquire valuable leads that can transform to real sales and therefore increase your revenue.

Boost visibility
Increased sales
Brand recognition

SEARCH ENGINE

Move ahead of the competition

When you understand what people are searching for, the answers they are seeking and the type of content they wish to consume, you can connect to those people who are searching for the solutions you offer. SEO will help you increasing both the quality and quantity of your website traffic, as well as the exposure of your brand.

 

Improved ranking
Increased targeted traffic
Brand awareness

SALES FUNNELS

Closer to your audience universe

Your prospective clients have needs. You have to understand these needs and prioritize their pain-points and preferances at each stage of the buying cycle. Using sales funnels you can pursue and convert the right people. Being goal-oriented will help you win in acompetitive market.

 

Consistent sales
Increased ROI
Minimize errors

BUILDING VALUE STEP BY STEP

THEIR JOURNEY.

YOUR GAIN.

Generate 300+ leads monthly

Sales funnel are the best way to gain more customers and increase your sales. Through a well-designed and carefully planned customer journey we help you convert the cold audience into loyal customers.

High Value Content PDF
CRO – Landing Pages
Email Sequence
Facebook Campaigns & Ads
Google Campaigns & Ads
Video & Webinar
Framework and Optimization

CHATBOT

Be in touch with your costumers 24/7

Maintaining a permanent response system brings continuous communication between you and the customer. You engage directly with the audience and offer them a better costumer experience. All this helps you acquire more new potensial costumers at no extra cost.

Cost savings
Increased sales
Gain insights

YOU DON’T KNOW

WHAT IS BEST FOR YOU?

People are different. And so are businesses. We want to help you achieve your goals, so the first step is to evaluate your real needs and see what suits you best.

Book a free call today and let’s talk about it.